سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
دانش خود را نادانى میانگارید ، و یقین خویش را گمان مپندارید ، و چون دانستید دست به کار آرید ، و چون یقین کردید پاى پیش گذارید . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 89 خرداد 10 , ساعت 12:1 عصر
دوشنبه 89 خرداد 10 , ساعت 11:50 صبح
دوشنبه 89 خرداد 10 , ساعت 11:39 صبح

لیست کل یادداشت های این وبلاگ