سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
بر دانشمند است که به آنچه می داند عمل کند . سپس به فراگیری آنچه نمی داند روی آورد . [امام علی علیه السلام]