سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
بدى را از سینه جز خود بر کن با کندن آن از سینه خویشتن . [نهج البلاغه]