سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
پاکدامنى زیور درویشى است ، و سپاس زینت توانگرى . [نهج البلاغه]