سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
اندیشه مایه عبرت گرفتن است و از لغزش ایمن می سازد و پشت گرمی می آورد . [امام علی علیه السلام]