سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
به خدا که این دنیاى شما در دیده من خوارتر از استخوان خوکى است که در دست گرى باشد . [نهج البلاغه]