سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
ساکت باش نه از روی گنگی که سکوت زیور دانشمند و پوشش نادان است . [امام علی علیه السلام]